Banner Allmän information

Allmän information till de som skall opereras

I Reval Klinikens skönhetspaket ingår, e-post konsultation. Under den förberedande konsultationen görs en preliminär bedömning på önskad åtgärd tillsammans med konsulten eller läkaren. Själva operationen utförs i Tallinn, i en finskägd privatklinik, REVAL CLINIC. Kliniken är mycket uppskattad i Norden och vi har en välutbildad och professionell personal. Vår personal är finsktalande med tillgång till utmärkta tolkar. I paketet ingår resorna i Tallinn, operationen, helpension. För resan behövs ett giltigt pass, visum behövs i vissa fall, konsulten hjälper dig om visum behövs. Du blir mött direkt efter passkontrollen av vår personal från kliniken. Emottagaren har klinikens namnskylt Reval Clinic.

I paketet ingår ej, de special tillverkade behån som skall användas efter en bröstförstor- ing, eller de specialformade byxor efter en fettsugning och ej heller antibiotikan. Du har möjlighet att köpa dessa produkter på kliniken i Tallinn.

INNAN OPERATION

Vi rekommenderar en preliminär e-post konsultation före ett operationsbeslut. Konsulten eller läkaren berättar om ingreppet, om kostnader, eventuella risker och eftervård. Vid konsultationen med hjälp av en frågeformulär skall du berätta om eventuella sjukdomar, medicineringar och allergier. Om du långtidbehandlas av någon medicin skall dessa tas med på resan. Om du använder smärtstillande mediciner kontinuerligt eller blodförtunnande (acetylcystein) skall medicineringen avbrytas två veckor innan operation. Under menstrueringens första dagar ska operation undvikas eller be din gynekolog skriva ut medicin för att flytta fram menstruationen. Alkohol intag 24 timmar innan och efter operation är förbjudet pga interaktionen i samband med medicineringen som kan få farliga konsekvenser. Bilkörning är förbjudet efter operation pga medicinering. Om operationen utförs under narkos skall du vara svältande och ej röka minst 5 timmar innan operationen. Om ingreppet utförs under lokalbedövning kan du äta en lätt frukost.

EFTER OPERATION

De första timmarna efter operation övervakas du av en narkosläkare och en anestesisköterska. Vid behov ges smärtstillande. Du ligger kvar en natt för observation och har tillgång till sköterskan hela natten. Dagen efter undersöks du av opererande kirurg, får råd för eftervård vilka skall följas noga. Utförs ingreppet under lokalbedövning får du åka hem samma dag. Om du vill ha mer information kontakta Reval Clinic.

----------------------------------------------------------------
Reval Clinic - KT Kliinik
TALLINN ESTONIA

Beställ tid för en kostnadsfri konsultation
eller kontakta oss för rådgivning via e-post
E-mail: revalclinic@revalclinic.com

----------------------------------------------------------------