Banner Silikoni ja syöpä

SILIKONIRINNAT EIVÄT AIHEUTA SYÖPÄÄ

Duodecim 1998;114(9):837

Toimitus - Mitä nyt

Silikoni on eräs yleisimmistä ihmisen käytössä olevista aineista. Sitä on leivonnaisissa, huulipunassa, injektioruiskujen ja -neulojen päällysteenä sekä mm. sukellusveneiden ulkokuoressa. Silikonia sisältävä rintaproteesi tuli käyttöön 1962. Tämän jälkeen silikoniproteeseja on asennettu Yhdysvalloissa kahdelle miljoonalle naiselle, ja Suomessa sellaisen sai vuoden 1995 loppuun mennessä arviolta 3 500 naista.

Silikoni-implanttien on väitetty aiheuttavan autoimmuunitauteja, olevan karsinogeenisia ja peittävän mahdollisen rintasyövän kliinisessä tutkimuksessa ja mammografiassa. Jo 1940 osoitettiin, että rotan nahan alle istutettu silikonielastomeeri aiheutti fibrosarkoomaa (Proc Soc Exp Biol Med 1948; 67: 33). Tämän tutkimuksen perusteella silikonirintojen on väitetty olevan karsinogeenisia.

Viime vuosina on ilmestynyt kaksi laajaa tutkimusta, jotka kumoavat tämän olettamuksen (Plast Reconstr Surg 1992; 89: 660 ja Plast Reconstr Surg 1997; 100: 737). Edellisessä pohjana on Los Angelesin ja jälkimmäisessä Connecticutin syöpärekisterit. Jälkimmäisessä on tiedot 680 naisesta, joille on keskimäärin 4.6 vuotta aikaisemmin asetettu rintaimplantti. Heillä ei ollut mitään sairautta leikkauksen aikaan. Verrokkeina oli 1 022 samanikäistä (34 +/- 10 v) sterilisaatioon tullutta potilasta. Seuranta-aika oli sama. Rintaimplantin saaneiden joukosta löytyi seuranta-aikana neljä rintasyöpää ja verrokeilta yhdeksän. Muita syöpiä löytyi edellisessä ryhmässä neljä ja jälkimmäisestä 28. Yhtään sarkoomaa ei ollut joukossa. Muita syöpiä esiintyi verrokeilla merkitsevästi enemmän (p<0.001). Kirjoittajat päättelevät, että rintaimplantit eivät ole karsinogeenisia, päinvastoin implanttipotilailla näyttää esiintyvän vähemmän muita syöpiä kuin verrokeilla.

Tutkimuksen pahin puute on mielestäni liian lyhyt seuranta-aika, vajaat viisi vuotta. Toinen heikkous on se, että seurattavat naiset olivat liian nuoria seurantajakson päätyttyä. Rintasyöpä on todella yleinen vasta 45 ikävuoden jälkeen.

[98090837]

----------------------------------------------------------------
Reval Clinic - KT Kliinik
Kaluritee 5A Tallinn ESTONIA (toimilupaa L-02008)
Email: revalclinic@revalclinic.com
Infopuhelin +358 400 256725

----------------------------------------------------------------